Природен парк Русенски Лом и Сребърна

Природен парк Русенски Лом и Сребърна. Вижте програмата:

Дълъг уикенд в далечния Североизток..

Маршрут: София – с.Табачка – Русенски лом – с.Ветрен – рез.Сребърна.

Акценти: Наблюдение на птици , Русенски лом , рез. Сребърна.

Ден 1

Петък следoбяд(16ч.) отпътуваме за с. Табачка(5ч), където ще ни бъде и нощувката.

Ден 2

Разходка и наблюдение на птици в каньона на река Русенски Лом.

Паркът е истински птичи рай. Тук се срещат много птици, които са застрашени в Европа, затова района е обявен за орнитологично важно място.

Многобройните скални кухини, корнизи, и тераси, създават идеални условия за скалногнездещи птици, като  скален орел, белоопашат мишелов, червен ангъч, ловен сокол, ветрушка, скален гълъб, бухал,  белогръд  бързолет, и други.

Тук могат да се срещнат и много видове прелетни птици, като голямо внимание заслужава Черния щъркел. Около 100-на вида са гнездещите в природния парк. Още може да се срещнат: креслив орел, ястреб, осояд, горска улулица, дълго­уха сова, чапли и почти всички видове кълвачи.

Районът е обявен и за важно място на обитание на пеперуди. Екземплярите, които могат де се видят са: Лястовича опашка, Мъртвешка глава , Черен Аполон, Тигрова пеперуда и др.

От растителния свят, особено внимание заслужават 13-те вида Орхидеи и 5-те вида Перуники.

Освен биоразнообразието, ще се насладим и на жива история в лицето на „Ивановските скални църкви“ от ЮНЕСКО.

Привечер потегляме за с. Ветрен, което се намира до ез. Сребърна. Нощувка.

Продължителност – 8ч.

Ден 3

Резерват „Сребърна“

След закуска се отправя към ез. Сребърна и неговите околности, които формират рез. „Сребърна“ , обявен за резерват през далечната 1948г. Също е и част от културното историческо наследство на ЮНЕСКО.

Богатството от крилати видове се обуславя от факта, че оттам минава транс миграционното поле на птиците, свързващо Европа и Африка – “Via Pontica”. Над 200 вида птици гнездят на територията му. От тях световно застрашените видове като Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorah pygmeus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Белочела гъска и Голяма бяла чапла.

Други екземпляри са: Блестящ ибис, Лопатар, Ням лебед, Сива гъска, Патици, Тръстиков блатар, Синьогушка, Мустакат синигер и др.

След като сме напълнили очите и фотоапаратите с пъстроцветни създания на природата следва обяд на брега на Дунав и трансфер обратно към София.

Продължителност – 8ч.


 

Водача има право да променя маршрута при непредвидени обстоятелства!

За прехода е нужно да имате застраховка, храна – сух пакет и вода.

Статус – прохождане!

Запиши се : Контактна форма