FAQ

Tвой е избора – да бъдеш активен или пасивен !?


Важно – Всички преходи могат да бъдат персонализирани(дати/ места), като преди това трябва да бъдат съгласувани с нас. Също така е възможно да осигурим и съпътстващ транспорт при самоинициирани преходи с велосипеди или каяци.

– Каква екипировка ни е необходима за пешеходния туризъм ?

Задължителна

 • Полувисоки обувки с твърда подметка(не се отнася за зимните преходи)
 • Туристическа раница (30 – 45л.)
 • Леки и топли дрехи, външния слой да бъде мембрана предпазваща от дъжд и вятър(ако има прогноза за дъжд)
 • Шапка и ръкавици (ако по прогноза е студено)
 • Шише за вода(мин. 1л.) , канче, прибори за хранене
 • Челник или друг вид светлина
 • Щеки за ходене

Препоръчителна

 • Слънчеви очила и слънцезащитен крем
 • Аптечка
 • Храни богати на въглехидрати/ бързоусвояеми
 • Спален чувал и шалте
 • Термо бельо
 • Кърпа
 • Чехли за хижите, за да отпочиват краката по-добре

– Какво ни е необходимо за вело преходите ?

 • Резервна(вътрешна) гума
 • Лепенки и лепило за гуми
 • Каска и ръкавици за колело
 • Клин за колело,  джърси(ако имате)
 • Camelback (ако имате)
 • Светлина

– Защо е важно да се обличаме на слоеве ?

Обличането на слоеве, предполага адекватно отвеждане на влагата извън нашето тяло и същевременно не допускане на външни фактори като (дъжд, сняг, вятър) да достигнат до нас и да отнемат от телесната ни температура или да ни намокрят.

“Втора кожа” –  слой до тялото – термо бельо – следва дреха(но не полар, тъй като той няма абсорбиращи свойства), която да отведе влагата от тялото ти – пухинка (при студено време) – дишаща мембрана със ципове за вентилация, да бъде водо и ветро устойчива ! Панталон – за лятото еластичен , както и резервен водо и ветро устойчив !

– Защо да изберем активности сред природата, вместо в затворени пространства ?

 1. Среща с непознати места и интересни хора
 2. Чист въздух и жива вода, богати на кислород – това от своя страна ще доведе до: подобряване на жизнения ни статус(кислорода и водата  са основна храна на клетката)
 3. Активно движение : само по себе си то предизвиква усилено изхвърляне на токсините от организма, чрез потта. Следствие на това се намалява риска от натрупване на мастна тъкан както в тялото, така и в кръвоносните съдове. Спортната дейност увеличава налягането между прешлените на гръбначния стълб! Изключително важно, имайки в предвид, че почти всеки от нас има поне един от трите вида гръбначни изкривявания.
 4. Директният контакт с красиви пейзажи и излагането на слънце стимулира производството на ендорфин в мозъка, който е отговорен за общото ни ниво на щастие.

5. Някой запитвал ли се е как се пази баланс между милионите растителни и животински видове населяващи нашата планета !? Невероятно, но факт..Наблюдавайте и изучавайте природата с цел да преустроите своя живот.

Когато отидете в планината оставете всички грижи и тревоги там долу !

– Какво означава “Персонални преходи” ? 

Наредете сами пъзела на вашето приключение! Ще изберете вида активности, продължителността на прехода, според вашите физически възможности и забележителностите, които искате да видите. Ние ще бъдем инструмента за осъществяване на вашата екскурзия.

Записването става минимум 2 седмици предварително.

– Каква е програмата “Дигитален номад” ?

Тази програма е насочена към хора, чиято работа се извършва изцяло от компютър. Работите 4 дни в седмицата и 3 дни обикаляте до следващата ви точка.  През работните дни ще бъдат организирани допълнителни активности. Продължителността и може да бъде от седмица до месец, а района е Родопите.

Записването става минимум 2 седмици предварително.

– Ритрийт ?

В по- голямата си част ще са свързани с йога практики.

Временно оттегляне от ежедневната заобикаляща среда, с намерението за потопяване в  тема или практика с определена насоченост, помагаща ни да бъдем по-добър вариант на себе си..

Природата лекува!  Разходката на открито и видът на красивите пейзажи могат  по удивителен начин да пречистят главата ви от ненужни мисли, умора и  да повдигнат тонуса ви.

-Социален аспект на преходите ?

Ще се стремим нощувките ни да бъдат в къщи за гости, а не големи хотели. При желание от ваша страна да се пазарува от локални хора и магазинчета, а не от големите вериги. Участие в местни каузи и инициативи.

– Няколко факта за по- големите ни планини !?

В България има 38 планини.  20% от територията ни е разположена на над 900м. н.в. Повечето от тях имат големи водни ресурси, което е съществено важно за туриста.

 Рила 

Рила е блоково-разломна планина, представляваща сводово издигнат хорст с куполообразна форма, в който се наблюдават две разломни системи. Ядрото на Рила в по-голямата си част е гранит- част е от най-старата суша в района на Балканите.

Алпийският ѝ релеф е формиран при последното (Вюрмското) заледяване преди 10-12 000 години, когато снежната граница на планината е на 2100 – 2200 метра. Над тази граница ледниците коренно променят съществуващия дотогава релеф, като образуват дълбоки циркуси (огромни кресловидни вдлъбнатини, отворени от едната страна), остри карлинги (пирамидални върхове), скални зъбери (назъбени била), дълги и тесни трогови долини, обширни морени и други типични ледникови форми. Рила се дели на 5 дяла – Източна Рила, Централна , Северозападна, Югозападна и Лакатишка Рила. Района на “7те Рислки езера” и Урдиния циркус, са сред най- магичните картини, които тази планина може да ни предложи.

Пирин 

Красотата на планината се дължи на ледниковата дейност, създала причудливите форми на гребените, заострените профили на върховете, обширните ледникови долини и дълбоки циркуси, в дъната на които блестят езера.  Планината е изградена главно от два вида скали – гранити и метаморфити (мрамори, гнайси, шисти), които на места така са се преплели, че границата им разделя върхове, циркуси, даже и езера.

Характерно за планината е наличието на единствено, добре изявено главно било, което се простира от Предел до Парилската седловина. То се допълва от четири странични била – масивни разклонения на главното било.

Според съвременните географски схващания, Пирин е разделен на три дяла – северен, среден и южен, неравномерни като големина. В структурно – геоложко отношение Пирин е хорст с младо гранитно ядро (гранитната повърхност е 62%), внедрено в стари метаморфни скали. Като планина се оформя в средата и края на терциера. Издигането е прекъсвано от продължителни спокойни периоди. В началото на кватернера едновременно с издигането настъпва заледяване на Пирин. Върху мраморите е развит типичен карстов релеф – въртопи, понори, пещери, пропасти. Само ако знаете как свети мрамора на пълнолуние..

Родопите 

Планината заема 15 000 кв. км. от територията на България. Има два дяла – Източни и Западни Родопи, с най-висок връх Голям Перелик (2191м.).

Границата между тях преминава по долините на реките – Каяклиика, Боровица, Арда и десния и приток – река Маданска. Релефът на Западните Родопи представлява съчетание от високи заравнени била и дълбоко всечени речни долини.  От долината на река Въча Западните Родопи се поделят на две части: Баташко-Дъбрашка и Переликско- Преспанска.

Източните Родопи имат хълмист и нископланински релеф. Средната им надморска височина е едва 320м. От север на юг надморската им височина се повишава. Източните Родопи се поделят на три части – Ардинска, Върбишко-Крумовишка и Гюмюрджинско-Мъгленишка.

Родопите се характеризират с блоково-разломна структура. Западните Родопи са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Най-често срещани са гнайсите, слюдените шисти и мраморите. Родопите са богати на рудни и нерудни полезни изкопаеми. Най- голямо стопанско значение имат оловно-цинковите и полиметалните руди, има и находища на злато.

В районите, изградени от мрамори, се развиват карстови процеси със съответните форми – въртопи, ували пещери (Лепеница,  Ягодинската пещера и др.), скални мостове (Еркюприя – Чудните мостове).

В планината на “Орфей” , може да се видят стотици национални и балкански ендемити, като най- известно е “Орфеевото цвете” или “Силивряк”. Както и десетки ендемитни видове от животинското царство.

Стара планина 

Стара планина или наричана още “гръбнака на България”. Започва от Сърбия, пресича страната от запад на изток и се влива в Черно море при нос Емине. С дължина около 550 км и ширина от 10 – 35 км. има площ от около 11000 км2 Дели са на 3 части:

Източна – Простира се между Белоградчишкия проход на запад и Златишкия проход на изток. Сред най-красивите природни забележителности тук са пещерата Темната дупка край гара Лакатник, Ритлите при с. Лютиброд и Искърския пролом.

Средна – простира се между Златишкия проход на запад и прохода Вратник на изток. Това е най-тясната и най-висока част на Стара планина, но и най- красивата. В този дял е и първенеца- връх Ботев(2376м.). Известни природни забележителности са Големият и Малкият Джандем, Стенето, Видимското пръскало, Райското пръскало и др.

Стара планина е младонагъната планинска система. Тя има сложен гънково – навлачен строеж. Като част от Балканидите тя е била подложена на Алпийското нагъване. Сред природните забележителности тук най-известни са Сините камъни (Карандила) край Сливен и проломът на р.Луда Камчия.

Предполага се, че Искърският и Лудокамчийският пролом са образувани в резултат от всичането на реките в издигащата се верига на Стара планина. Това означава, че реките Искър и Луда Камчия са по-стари от старопланинската верига.

Сблъсъка на два климатични пояса дава и многообразие от растителни видове. В отделни райони са запазени и някои реликтни видове като бяла мура, силивряк, а по най-високите и труднодостъпни места в Средна Стара планина расте еделвайсът. В Берковския дял е запазена вековна гора от обикновен кестен. Ендемитни видове са българската къпина, балканска теменуга, старопланинска иглика и др, а в Източна Стара планина – айтоската ливадина и черноколевата тлъстига.

От животинския свят по-интересни са благородния елен и мечката. Голямо е разнообразието на птичия свят.

Какво те прави жив…?