Специфичното при тези турове е, че те са сезонни и няма как да видим многообразието от растения през друг период от годината. В природата нищо не бърза, но всичко е в движение..

📜 АКЦЕНТИ

• Ще пътуваме до отдалечен район
• Макро природа – ще разгледаме неща, които обикновено подминаваме по време на стандартните ни преходи
• Ще научим повече за животът на птиците от нашия орнитолог и презентацията в природозащитния център.
• Ще се запознаем с нови за нас видове цветя и храсти, както и хора 🙂
• Ще посетим работилница за сусамов тахан
• Разходка из най-добре запазената римска вила у нас
• Каменното село Горно луково
• Защитена зона „Меандрите на Бяла река“.
• Единственото останало албанско село у нас

Ден 1 София – Маджарово
Тръгване от София в 16.30ч. Пътуването ще бъде около 4ч.
Къмпингуване в района на природозащитния център.
Който не иска на палатка, може да отседне в хотела в Маджарово.
Правим разбор за утрешния ден.

Ден 2 На фотосафари за птици и диворастящи.
Необходимо е да си имате закуска – мюсли, плодове, сандвичи..може да се ползва котлон.
Обядът ще бъде в кръчма в Маджарово.

ФЛОРА И ФАУНА
Община Маджарово попада в тракийски район на южна зоогеографска област. Източни Родопи са с най-голямо разнообразие на хищни видове птици в Европа. Със статут на застрашени от изчезване в европейски мащаб са: козодой, скален дрозд, авлига, скална лястовица и др.
Около 280 вида, сред които най-впечатляващи са лешоядите – Египетски, Белоглав и Черен.

Освен това, районът на Източни Родопи е изключително богат и на много други видове – орел змияр, малък орел, сокол скитник, черна каня, белоопашат мишелов, обикновен мишелов, керкенез, малък креслив орел, малък ястреб късопръст ястреб, около Свиленград – царски орел и белошипи ветрушки. От по-дребните видове – няколко вида сврачки, сред които и белочела, син скален дрозд, скална зидарка, коприварчета – малко черноглаво, червеногушо, ястребогушо, орфеево и др.; испанско каменарче. Вчере може да се търсят различни видове сови – забулени сови, чухали.

Земноводни и влечуги – двата вида сухоземни и двата вида блатни костенурки, девет вида змии, множество гущери, сред които жълтокоремника, а в района на Ивайловград и много редкия змиеок гущер, кафява крастава жаба, зелена крастава жаба, горска жаба, дървесница и др.

Бозайници – лисици, чакали, зайци, таралежи, сънливци, елени, белки.

Природозащитният център „Източни Родопи“ е разположен на 2 км северно от центъра на Маджарово, на десния бряг на река Арда.

Ето и някои от видовете диворастящи цветя, които ще можем да видим по време на нашето пътуване:

Заб. тъй като времето тази година е необичайно хладно за сезона, вероятно е настъпила промяна в периода на цъфтеж на някои видове!
Няма как и да гарантираме, че ще видим всичките, изброени по-горе видове птици.

• teptorhamphus tuberosus – рядко за България растение.
• Над 30 вида орхидеи в района на Маджарово и Ивайловград (местност Ликана) – обикновен салеп, пеперудоцветен салеп, палешников серапис, двурога пчелица, дремников главопрашник, пирамидален анакамптис, римски дланокоренник и др.
• Съсенки
• Крепис
• Перуники
• Кичесто плюскавиче
• Convolvulus althaeoides– рядък вид поветица.
• Черноморска ведрица
• Около Ивайловград – ягодовото дърво и ериолобус

Потегляме за Ивайловград. Преди да се настаним в хотел Армира, ще посетим единствената автентична действаща тахаджийница в България, намираща се в Ивайловград. Семейство Каракехайови използват целия старовремски технологичен цикъл на производството на сусамов тахан, който ще може да наблюдаваме.
В хотела има ресторант с добра храна!

Ден 3 Ивайловград – селата около Бяла Река ( Мандрица, Долно и Горно Луково)

След закуската в хотела ще разгледаме с. Мандрица- единственото албанско село в България, като част от населението все още говори албански език. В селото са запазени стари големи триетажни кирпичени и тухлени.

Продължаваме към селата Долно и Горно Луково.
В тези южни земи се формира първият в страната бубарски микрорайон. Благоприятното съчетание от средиземноморски климат и плодородни почви по долината на река Бяла,
определят отличните условия за виреенето на черничевата култура, употребявана за храна на копринените буби. Бубарството тук се запазва до към 1980.

В Долно Луково ще разгледаме 200-годишната църква „Св.св. Константин и Елена”, построена е през 1806 г. от християните в селото.

Следват „Меандрите на Бяла река“. Това е защитена зона. Климатът е средиземноморски, като растителността и животинския свят се отличават доста от обичайните ни представители за България. Свидетели за това, например, са южните растения кукуч, грипа, зайча сянка, червена хвойна, ягодово дърво (кумарка) и други.
Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в херпетологично отношение места в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида влечуги.

В защитената местност гнездят 94 вида птици. Тук може да се наблюдават включените в Червената книга египетски лешояд (Gyps fulvus), черна каня (Milvus migrans), скален орел (Aquila chrisaetos), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черен щъркел (Ciconia nigra).

Връщаме се към Ивайловград, като преди града ще видим
забележителната Вила Армира. Най-голямата и богато украсена вила от римската епоха, разкрита на българска територия.
Има вътрешен басейн, както и изграден “Хипокауст”(подово отопление).
Прогнозно прибиране в София – около 20.00ч.

Няколко думи за биологът ни:
Яна Барзовa е завършила “Екология” . От 2010г. се занимава с природозащита. Работила е в БДЗП по редица проекти, а сега във “ВВФ”, по конкретно в горската програма. Наблюдението на птици е едно от любимите и хобита!

Цена: 190лв. на човек/ За двама 350лв.!
Включва Лицензиран водач, Орнитолог и биолог, Транспорт, Застраховка.
2 нощувки(една на къмпинг с вода и тоалетна) една в хотел.
Ако нямате бивачно оборудване, моля пишете ни! Наем на палатката за периода е 10лв.
Цената не включва: храна и разходи от личен характер!

Водачът има право да променя маршрута при непредвидени обстоятелства!

Екипировка и оборудване:
• Туристически обувки
• Яке тип „ветровка“
• Шише с вода, храна сух пакет
• Постелка за йога
• Слънцезащитен крем

📧 Записване на: enjoy@bulgariatreks.com
☎ 0899923900

Срок за записване: 31/05!
За да ви запазим място е нужно превод на капаро в размер на 40% от сумата!

IBAN: BG79STSA93000025511026 / ДСК банка.
Получател – Туроператор: “Кемпфайър БГ” ЕООД
Основание: Ботанически тур
В случай на влошено време или други непредвидени обстоятелства, сумата ще ви бъде върната на 100%

За Студенти 10% намаление!
До скоро, на едно по-хубаво място 🙂